Formy przemocy psychicznej, czyli sygnały mogące świadczyć o doświadczaniu krzywdy przez dziecko – artykuł

„Żałuję, że się urodziłeś”, „Ty szmato”, „Jesteś zły do szpiku kości” , „Zabiję cię”, to zdania trudne do udźwignięcia nawet dla osoby dorosłej. Bolą tym bardziej im bliższa jest osoba, która je wypowiada. A jeśli to jest