PORTFOLIO

Realizujemy projekty edukacyjne i szkoleniowe od roku 2010

 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 • Zakres działań

  Opracowanie strategii internacjonalizacji

 • Data:

  22.05.2019 – 20.07.2019 r.

 • Wartość projektu

  24 600,00 zł

Strategia internacjonalizacji firmy Eduexpert sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w ramach Działania: 1.5: Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie Wnioskodawcy do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

logotypy_UE
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń”

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.04.2019 – 31.10.2019

Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w ramach Działania: 1.2: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Celem głównym projektu jest opracowanie w wyniku prac B+R koncepcji innowacyjnych narzędzi dydaktycznych do realizacji eksperymentów dla szkół, nauczycieli i uczniów.

więcej

logotypy_UE
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.08.2020

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.08.2020

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.08.2020

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.08.2020

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.08.2020

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  do 30.04.2020 r.

Projekt CLIL-VET

Projekt będzie poświęcony poprawie kompetencji językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie modelu CLIL-VET i jego dalszej oceny. Ponadto w procesie szkolenia nauczycieli szkół zawodowych rozszerzone zostaną otwarte zasoby edukacyjne (OER), a dostęp do nich będzie promowany, a tym samym wspierane będzie nauczanie oparte na ICT. Projekt ma na celu przede wszystkim wspieranie promocji wysokiej jakości edukacji językowej w szkołach zawodowych. Celem jest promowanie poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie elementów zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego do szkół zawodowych.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.06.2017- 31.03.2018

E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia ogólnego dla grupy nr 4

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.02.2017 -31.10.2018

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.02.2017 -31.10.2018

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.02.2017 -31.10.2018

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej

FE
 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.10. 2016 -30.09.2017

Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości - projekty edukacyjne młodzieży.
Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która przygotuje młodych ludzi do rozwijania świadomości w zakresie wielokulturowości w obliczu zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie, która pomoże młodzieży w kształtowaniu umiejętności życia w wielokulturowym społeczeństwie, asymilacji i pokonaniu barier, uprzedzeń w wyborze swojej drogi edukacyjnej lub zawodowej. Zaangażowanie partnerów międzynarodowych z Wielkiej Brytanii i Słowacji pozwoli na opracowanie produktów, będą użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.09.2016 -31.08.2018

Wybieram świadomie - nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery
Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która pozwoli im podjąć właściwe decyzje dotyczące dalszego kształcenia, przygotuje młodych ludzi do rozwijania kompetencji kluczowych, rozpoznania własnych potrzeb, umiejętności oraz możliwości jakie daje współczesny system edukacji, pomoże w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w budowaniu własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Zaangażowanie partnerów międzynarodowych z Wielkiej Brytanii i Włoch pozwoli na opracowanie produktów, które będą użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  12.09.2016-18.11.2016

Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości

Projekt zakłada opracowanie publikacji elektronicznej polsko-ukraińskiej w postaci gry interaktywnej opracowanej merytorycznie przez młodzież obu krajów o tematyce łączącej historię, tradycję i kulturę Polski i Ukrainy. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod pracy tj.gry, zabawy, warsztaty integracyjne, animacje językowe, gry symulacyjne młodzi ludzie odkryją swoją wspólną historię, korzenie, nauczą się budować wspólne relacje, które staną się podstawą do stworzenia publikacji elektronicznej. Przygotowując materiały do publikacji elektronicznej młodzież zaktywizuje się i zaplanuje działania służące generowaniu ciekawych inicjatyw na rzecz otoczenia. Pracując i bawiąc się jednocześnie w międzynarodowych zespołach pobudzi własną pomysłowość i kreatywność, czego efektem będzie publikacja elektroniczna dotycząca wspólnych korzeni, historii oraz budowania współczesnych relacji.

więcej

logo_frse logo_pol_uk logo-fundacja
 • Typ działalności:

  Wydawnicza

 • Zakres działań:

  Wydanie produktów multimedialnych

 • Data:

  2016 r.

Po wielu miesiącach przygotowań i procesu produkcji prezentujemy Państwu najnowsze produkty multimedialne naszego wydawnictwa: "Matematyka bez reszty" oraz "Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej"

Logo MBR

"Matematyka bez reszty" to trzyczęściowy multimedialny produkt edukacyjny, przeznaczony do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. więcej

Logo MP

"Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” to program multimedialny zawierający opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy w każdej części. Poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej. Obsługa programu jest intuicyjna. Wszystkie elementy zaprojektowane są tak, aby ułatwić nauczycielowi pracę. Elementy aktywne w grach są zawsze na wysokości dostępnej dla dziecka – nie wymagają pomocy ze strony nauczyciela. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe. więcej


Partner technologiczny: Logo Made in Media
 • Typ projektu

  Regionalny, edukacyjny

 • Zakres działań

  Szkolenia

 • Data:

  2015 r.

Z końcem grudnia 2015 zakończyliśmy projekt w ramach którego realizowaliśmy szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna szkoła” na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadziliśmy w 3 gimnazjach 89 godzin szkoleń z zakresu zapobiegania agresji uczniów, zapobiegania cyberprzemocy, zachowań agresywnych, sytuacji kryzysowych oraz mechanizmów uzależnień w odniesieniu do norm społecznych i wartości.

Logo MEN
 • Typ projektu:

  Regionalny, edukacyjny

 • Zakres działań:

  Stworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych

 • Daty:

  2015 r.

W 2015 roku wykonaliśmy 343 zasoby do multimedialnego Portalu Wiedzy o Regionie na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej. Celem projektu było dostarczenie treści edukacyjnych o charakterze regionalnym, przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów wszystkich 670 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nasze zasoby multimedialne zostały przygotowane przez zespół edukatorów, nauczycieli i dydaktyków dla poziomu szkoły podstawowej i pełnią rolę informacyjno-edukacyjną. W ramach tego zadania nasza firma przygotowała 343 pełne zasoby edukacyjne dla ww. placówek w tym: filmy, animacje, zabawy interaktywne, materiały merytoryczne, pokazy slajdów, gry.

edupolis.pl - logo Województwo kuj-pom - logo YDP - logo Made in Media - logo

Przykładowe realizacje - sprawdź
 • Typ projektu:

  Ogólnopolski, edukacja IT

 • Zakres działań:

  Współautorstwo Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT

 • Daty:

  2015 r.

W roku 2015 zostaliśmy współautorami Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT opracowanej na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Na jej podstawie opracowano 5 pierwszych ram: bankową IT, telekomunikacji, sportu oraz turystyki. „Sektorowa Rama Kwalifikacyjna” zawiera opis umiejętności, wiedzy i kompetencji, ważnych dla pracowników branż, powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji.

IBE logo
 • Typ projektu

  Regionalny, edukacyjny

 • Zakres działań

  Szkolenia dla nauczycieli

 • Daty:

  2015 r.

W roku 2014 i w 2015 w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński” grupa naszych specjalistów i ekspertów przeszkoliła łącznie 1300 nauczycieli z 64 Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Techników i Liceów, m.in. w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowych technik uczenia się oraz zwiększania motywacji uczniów do nauki.

Logo ORE
OBSZAR WSPÓŁPRACY

Realizacja projektów edukacyjnych

 • Opracowujemy koncepcje i realizujemy projekty edukacyjne w ramach funduszy unijnych
 • Realizujemy zadania zlecone w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych.

Działalność szkoleniowa

 • Szkolimy nauczycieli, dyrektorów, uczniów szczególnie w zakresie nowych technologii i dydaktyki cyfrowej, umiejętności cyfrowych.
 • Przeprowadzamy szkolenia w zakresie opracowywania i pisania projektów unijnych w perspektywie 2014-2020.

Działalność wydawnicza

 • Dostosowujemy produkty edukacyjne do realiów oświatowych i wdrażamy nowe produkty na rynek edukacyjny.
 • Posiadamy doświadczenie w dostosowywaniu merytoryki do nowoczesnych technologii.
 • Nasz zespół edu-ekspertów wspiera produkty pod względem metodycznym i merytorycznym.
Produkty – online i offline

Produkty online/offline

Nasze produkty wydajemy w wersji online i offline. O wszystkich aktualizacjach powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej.