Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty – Przygoda

Hej, Przygodo!

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny

Edukacja wczesnoszkolna
platforma szkoleniowa

Program multimedialny dla placówek przedszkolnych już dostępny!

Przedszkole
program multimedialny

Program multimedialny dla placówek przedszkolnych już dostępny!

Przedszkole
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty – pakiet

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty I

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu – pakiet

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu II

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny

Recenzje produktów multimedialnych - "Matematyka bez reszty" i "Metoda projektu"

Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu III

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty II

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu I

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny

Partnerzy