Program multimedialny dla placówek przedszkolnych już dostępny!

Przedszkole
program multimedialny

Program multimedialny dla placówek przedszkolnych już dostępny!

Przedszkole
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty – pakiet

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty I

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu – pakiet

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu II

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny

Recenzje produktów multimedialnych - "Matematyka bez reszty" i "Metoda projektu"

Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu III

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty II

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Metoda projektu I

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny
Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka bez reszty III

Program multimedialny w pełni przystosowany do przestrzeni klasowej.

Edukacja wczesnoszkolna
program multimedialny

Partnerzy