Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości – projekty edukacyjne młodzieży

Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości – projekty edukacyjne młodzieży

Akcja:

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Sektor:

Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży


Partnerzy:

• Uniwersytet Katolicki w RUZOMBERKU www: www.ku.sk
• UK Butterflies LTD: www.uk-butterflies.com

Cel projektu:

Wypracowanie uniwersalnych wielojęzycznych narzędzi i materiałów, które w sposób bezpośredni przyczynią się do zwiększenia poziomu świadomości młodzieży szkolnej w zakresie wielokulturowości i tożsamości narodowej.

Czas realizacji:

01.10. 2016 -30.09.2017

Opis:

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która przygotuje młodych ludzi do rozwijania świadomości
w zakresie wielokulturowości w obliczu zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie, która pomoże młodzieży w kształtowaniu umiejętności życia w wielokulturowym społeczeństwie, asymilacji i pokonaniu barier, uprzedzeń w wyborze swojej drogi edukacyjnej lub zawodowej. Zaangażowanie partnerów międzynarodowych z Wielkiej Brytanii i Słowacji pozwoli na opracowanie produktów, będą użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.

Strona projektu: www.multiculturalism.eu

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”
erasmus

Data

Karta pracy – Dzień Babci i Dzień Dziadka

Już za tydzień swoje święto obchodzić będą wszystkie Babcie i Dziadkowie! Z tej okazji przygotowaliśmy

Data

Dzień Kubusia Puchatka – karta pracy

Czy wiecie kto ma swoje święto już za 10 dni, czyli 18 stycznia? Mała podpowiedź: jest sympatycznym grubi

Data

Dzień Ligii Ochrony – karta pracy

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody! To najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce – dzisiaj ko

Data

Karta pracy – Dzień Sprzątania Biurka

Czy są wśród Was osoby, które często mają bałagan na biurku? Nie ma się czego wstydzić. Każdemu się

Partnerzy