O firmie

Eduexpert

Firma Eduexpert Sp. z o.o. została utworzona przez zespół doświadczonych ekspertów z branży edukacyjnej i technologicznej. Wieloletnia praktyka i wiedza każdego z nas oraz specjalizacja w poszczególnych obszarach, pozwala nam na wydawanie produktów edukacyjnych, w szczególności multimedialnych - na rynek oświatowy polski oraz zagraniczny.

Ponadto do naszego zakresu działań należy komplementarne projektowanie usług doradczych, szkoleniowych, technologicznych oraz na ich sprawną realizację. Naszym celem jest wspieranie firm, szkół oraz samorządów we wszelkich działaniach związanych z edukacją i technologiami.

DOSTARCZAMY JAKOŚĆ MERYTORYCZNĄ

Działalność wydawnicza

Tworzymy własne produkty edukacyjne, zasoby multimedialne, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Współdziałamy z producentami sprzętu w zakresie opracowywania wysokiej jakości materiałów merytorycznych dostosowanych do wielu nośników docelowych tj. tablice interaktywne, podłogi interaktywne, tablety, komputery typu PC, telefony komórkowe.

oferta

ANGAŻUJEMY SIĘ W NAJCIEKAWSZE PROJEKTY

Działalność projektowa

Opracowujemy koncepcje i realizujemy projekty edukacyjne w ramach funduszy unijnych, realizujemy zadania zlecone w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych.

SZKOLIMY I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Działalność szkoleniowa

Realizujemy szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów szczególnie w zakresie nowych technologii i dydaktyki cyfrowej.

Produkty – online i offline

Produkty online/offline

Nasze produkty wydajemy w wersji online i offline. O wszystkich aktualizacjach powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej.