O firmie

Eduexpert

Firma Eduexpert Sp. z o.o. została utworzona przez zespół doświadczonych ekspertów z branży edukacyjnej i technologicznej. Wieloletnia praktyka i wiedza każdego z nas oraz specjalizacja w poszczególnych obszarach, pozwala nam na wydawanie produktów edukacyjnych, w szczególności multimedialnych - na rynek oświatowy polski oraz zagraniczny.

Ponadto do naszego zakresu działań należy komplementarne projektowanie usług doradczych, szkoleniowych i technologicznych. Naszym celem jest wspieranie firm, szkół oraz samorządów we wszelkich działaniach związanych z edukacją i technologiami.

DOSTARCZAMY JAKOŚĆ MERYTORYCZNĄ

Działalność wydawnicza

Tworzymy własne produkty edukacyjne, zasoby multimedialne, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Współdziałamy z producentami sprzętu w zakresie opracowywania wysokiej jakości materiałów merytorycznych dostosowanych do wielu nośników docelowych tj. tablice interaktywne, podłogi interaktywne, tablety, komputery typu PC, telefony komórkowe.

oferta

ANGAŻUJEMY SIĘ W NAJCIEKAWSZE PROJEKTY

Działalność projektowa

Opracowujemy koncepcje i realizujemy projekty edukacyjne w ramach funduszy unijnych, realizujemy zadania zlecone w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych.

SZKOLIMY I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Działalność szkoleniowa

Realizujemy szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów szczególnie w zakresie nowych technologii i dydaktyki cyfrowej.

Produkty – online i offline

Produkty online/offline

Nasze produkty wydajemy w wersji online i offline. O wszystkich aktualizacjach powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej.