Cyfrowe materiały edukacyjne dla zrównoważonej edukacji tekstylnej

Cyfrowe materiały edukacyjne dla zrównoważonej edukacji tekstylnej

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Sektor: Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

Lider projektu:

  • Ege University, Turcja

Partnerzy:

  • Yaşar University, Turcja
  • Eduexpert sp. z o.o., Polska
  • ETN School s.r.l., Włochy
  • Alanya Hamdullah Emin Pasa University, Turcja
  • Unıversıtatea Dın Pıtestı, Rumunia

Cel projektu:

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od tego, czy uczą się w klasie, czy zdalnie. Projekt bada potencjał wirtualnej rzeczywistości (VR) w pogłębianiu zrozumienia i zwiększaniu zaangażowania uczniów poprzez eliminację ekranu i umieszczenie uczniów w rzeczywistych sytuacjach dzięki wykorzystaniu wideo VR 360.

Opracowane zostaną nowe materiały dydaktyczne z myślą o nauczaniu na odległość na temat produkcji tekstyliów na różnych etapach produkcji, od włókien po odzież. Moduły będą pomocne zarówno uczniom zawodowym, jak i nowym pracownikom w sektorze tekstylnym, aby skrócić czas wdrażania nowych pracowników poprzez połączenie immersyjnych technologii i inspirujących treści pedagogicznych w celu uzyskania najlepszych wyników w nauce. Projekt obejmie również możliwe problemy podczas produkcji i zaoferuje różne możliwości do wykorzystania w nauczaniu na odległość.

01.06.2021 do 31.05.2023 r.

 „Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Data

Eduexpert i Dolnośląski Klaster Edukacyjny – współpraca!

Eduexpert to także współpraca! Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy aktywne

Data

Targi Frankfurter Buchmesse 19-23 październik 2022 r.

Miesiąc październik obfituje w międzynarodowe wydarzenia, na których nie może nas zabraknąć. Oczywiśc

Data

Zagadki podróżnika – karta pracy – góry

Góry latem? O, taaak! Gdyby jeszcze kilometry pod górę były łatwiejsze do pokonania i liczyły się podw

Data

List do Świętego Mikołaja

Czy Mikołaj zjadł Wasze ciasteczka i wypił mleko, zostawiając dziś upominek w bucie? A co z wymarzonymi

Partnerzy