E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych:

• Eduexpert sp. z o.o.
• Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
• FUNMEDIA sp. zo.o.

Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze administarcyjno-usługowym w dwóch grupach zawodów: skórzano-obuwniczym oraz włókienniczo-odziezowym. Wszystkie e-zasoby zostaną opracowane w języku angielskim.
Powstałe materiały będą skierowane do szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, bezpośrednio do nauczycieli języka obcego i uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Czas realizacji:

01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu:

791 137,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

666 770,68 zł

Zapytania cenowe:

Gry

04-04-2017
Zapytanie cenowe – gry

Fotografia

04-04-2017
Zapytanie cenowe – fotografia

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
EFS

Data

Multimedia Science-Lab w biologii a podstawa programowa – webinarium z Panią Joanną Gadomską

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium z Panią Joanną Gadomską. Poruszane tematy: - biol

Data

Matematyczna kolorowanka – karta pracy

W tym roku wiosna przyszła do nas bardzo późno, jest chłodno i brakuje słońca. Roślinom i zwierzętom t

Data

Plakat – bezpieczny na drodze

Powoli, powoli zagląda do nas wyczekana wiosna🎋🌞. To oznacza więcej czasu poza domem, space

Data

Dyplom dla Babci

Dla najlepszej Babci oprócz słodkości i uścisków DYPLOM. Wydrukuj, pokoloruj, napisz życzenia.

Partnerzy