E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych:

• Eduexpert sp. z o.o.
• Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
• FUNMEDIA sp. zo.o.

Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze administarcyjno-usługowym w dwóch grupach zawodów: skórzano-obuwniczym oraz włókienniczo-odziezowym. Wszystkie e-zasoby zostaną opracowane w języku angielskim.
Powstałe materiały będą skierowane do szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, bezpośrednio do nauczycieli języka obcego i uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Czas realizacji:

01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu:

791 137,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

666 770,68 zł

Zapytania cenowe:

Gry

04-04-2017
Zapytanie cenowe – gry

Fotografia

04-04-2017
Zapytanie cenowe – fotografia

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
EFS

Data

Wyniki oceny merytorycznej IV naboru (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym nab

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Partnerzy