E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska (VIII) w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grup zawodów leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym:

• Eduexpert sp. z o.o.
• Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
• FUNMEDIA sp. zo.o.

Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 10 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym. W ramach 10 e-zasobów opracowanych zostanie 68 e-modułów w języku angielskim.

Czas realizacji:

01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu:

1 495 440,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

1 260 356, 83 zł

Zapytania cenowe:

Grafika

18-08-2017
Zapytanie cenowe – grafika

Ćwiczenia sprawdzające

26-06-2017
Zapytanie cenowe – ćwiczenia sprawdzające

Sekwencje audio-wideo


11.05.2017
Zapytanie cenowe – sekwencje audio-wideo

Gry

04-04-2017
Zapytanie cenowe – gry

Fotografia

04-04-2017
Zapytanie cenowe – fotografia

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
EFS

Data

Wyniki oceny merytorycznej IV naboru (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym nab

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Partnerzy