Artykuł

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz kursów umiejętności zawodowych (kuz), rusza CZWARTA TURA naboru wniosków o granty w ramach projektów:

„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”

 

W ramach projektów udzielimy aż 111 grantów! (54 w obszarze I oraz 57 w obszarze IV) na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

 

Nabór nr IV został otwarty!

 

ZAPRASZAMY! Czwarty nabór wniosków będzie trwał od 10.09.2020 do 09.10.2020.

 

Kto może ubiegać się o grant

O grant może ubiegać się podmiot, który spełnia następujące kryteria:

• prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych;

• w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

• posiada aktualną akredytację (KRYTERIUM NIEOBOWIAZKOWE).

 

Termin czwartego naboru to 10.09.2020 do 09.10.2020.

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila: justyna@eduexpert.eu

 

Kwalifikacje objęte IV turą grantów:

 

Obszar I:

Branża przemysłu mody

MOD.08.Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych, MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Branża audiowizualna

AUD.03.Budowa i renowacja fortepianów i pianin, AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin, AUD.06. Obsługa sceny, AUD.07. Realizacja nagłośnień, AUD.08. Montaż dźwięku, AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych.

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

BPO.02.Ochrona osób i mienia, BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych, BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi.

Obszar IV:

Branża chemiczna

CHM.01.Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych, CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych, CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska, CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Branża ceramiczno-szklarska

CES.01.Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego, CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego, CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym, CES.04. Organiza cja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Branża budowlana

BUD.16.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz, BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Branża transportu lotniczego

TLO.01.Wykonywa nie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych, TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej, TLO.03. Wykonywa nie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

Branża transportu drogowego

TDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego, TDR.02. Organiza cja przewozu środkami transportu drogowego

Branża transportu kolejowego

TKO.06.Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego, TKO.07. Organiza cja i prowadzenie ruchu pociągów, TKO.08. Planowan ie i realizacja przewozów kolejowych

Branża transportu wodnego

TWO.01.Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych, TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi, TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających, TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych, TWO.05. Organiza cja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

Pliki do pobrania:

 

Obszar I:

- Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego - Wniosek o udzielenie grantu - Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik nr 2 do wniosku - Załącznik nr 3 do wniosku - Załącznik nr 4 do wniosku - Załącznik nr 5 do wniosku - Załącznik nr 8 do wniosku - Załącznik nr 10 - Metodologia_opracowania_programow_nauczania - lista kwalifikacji

 

Obszar IV:

- Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego - Wniosek o udzielenie grantu - Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik nr 2 do wniosku - Załącznik nr 3 do wniosku - Załącznik nr 4 do wniosku - Załącznik nr 5 do wniosku - Załącznik nr 8 do wniosku - Załącznik nr 10 - Metodologia_opracowania_programow_nauczania - lista kwalifikacji

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

Wyniki oceny merytorycznej naboru II (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w drugim nabor

Partnerzy