Artykuł

Uzupełniająca runda naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektów związanych z opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz kursów umiejętności zawodowych (kuz), 06.11.2020 rusza uzupełniająca runda naboru wniosków o granty w ramach projektów:

„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”
Wszelkie pytania prosimy kierować na mail: aneta@eduexpert.eu  

ZAPRASZAMY! Uzupełniający nabór wniosków będzie trwał od 06.11.2020 do 13.11.2020

 

Kto może ubiegać się o grant

O grant może ubiegać się podmiot, który spełnia następujące kryteria:

• prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych;

• w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

• posiada aktualną akredytację (KRYTERIUM NIEOBOWIAZKOWE).

 

Kwalifikacje objęte naborem uzupełniającym:

 

Obszar IV:

Branża transportu drogowego

TDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego,
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Branża transportu wodnego

TWO.01.Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych,
TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi,
TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających,
TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych,
TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

Pliki do pobrania:

 

Obszar IV:

- Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego
- Wniosek o udzielenie grantu
- Załącznik nr 1 do wniosku
- Załącznik nr 2 do wniosku
- Załącznik nr 3 do wniosku
- Załącznik nr 4 do wniosku
- Załącznik nr 5 do wniosku
- Załącznik nr 8 do wniosku
- Załącznik nr 10 - Metodologia_opracowania_programow_nauczania
- lista kwalifikacji

Data

Wyniki oceny merytorycznej do naboru uzupełniającego w Obszarze IV

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w uzupełniaj

Data

Wyniki oceny formalnej do naboru uzupełniającego w Obszarze IV

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w uzupełniającej

Data

Uzupełniająca runda naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektów związanych z opracowaniem modelowych programów kwali

Data

Wyniki oceny merytorycznej IV naboru (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym nab

Partnerzy