Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości

Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości

Partnerzy:

• Fundacja alter eko: www.altereko.pl

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl

Cel projektu:

Opracowanie publikacji elektronicznej polsko-ukraińskiej w postaci gry interaktywnej, opracowanej merytorycznie przez młodzież obu krajów o tematyce łączącej historię, tradycję i kulturę Polski i Ukrainy.

Czas realizacji:

12.09.2016 -18.11.2016

Opis:

Projekt zakłada opracowanie publikacji elektronicznej polsko-ukraińskiej w postaci gry interaktywnej opracowanej merytorycznie przez młodzież obu krajów o tematyce łączącej historię, tradycję i kulturę Polski i Ukrainy. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod pracy tj.gry, zabawy, warsztaty integracyjne, animacje językowe, gry symulacyjne młodzi ludzie odkryją swoją wspólną historię, korzenie, nauczą się budować wspólne relacje, które staną się podstawą do stworzenia publikacji elektronicznej. Przygotowując materiały do publikacji elektronicznej młodzież zaktywizuje się i zaplanuje działania służące generowaniu ciekawych inicjatyw na rzecz otoczenia. Pracując i bawiąc się jednocześnie w międzynarodowych zespołach pobudzi własną pomysłowość i kreatywność, czego efektem będzie publikacja elektroniczna dotycząca wspólnych korzeni, historii oraz budowania współczesnych relacji.Zrealizowany projekt znajduje się pod linkiem: Gra polsko-ukraińska
„Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży”


logo-fundacja
logo_frse
logo_pol_uk

Data

Wyniki oceny merytorycznej do naboru uzupełniającego w Obszarze IV

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w uzupełniaj

Data

Wyniki oceny formalnej do naboru uzupełniającego w Obszarze IV

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w uzupełniającej

Data

Uzupełniająca runda naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektów związanych z opracowaniem modelowych programów kwali

Data

Wyniki oceny merytorycznej IV naboru (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym nab

Partnerzy