Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Nazwa projektu:

Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Partnerzy:

• POWSZECHNA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA “POMERANIA” w CHOJNICACH Polska – Partner wiodący
• LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY Ukraina
• ALANYA HAMDULLAH EMIN PASA UNIVERSITESI Turcja
• EDUEXPERT SP. Z O.O. Polska

Cel projektu:

Lompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań u młodzieży w wieku 19-24 lata w zakresie korzystania z mediów społecznościowych.

Opis projektu:

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać synergię różnorodności każdego z krajów uczestniczących w zakresie podnoszenia kompetencji bezpiecznego korzystania z sieci i mediów społecznościowych, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie.

Czas realizacji:

01.07. 2019 -30.06.2020

Strona projektu: www.pomeraniachojnice.edu.pl/projekty/

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”
erasmus

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

Wyniki oceny merytorycznej naboru II (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w drugim nabor

Partnerzy