Modelowe rozwiązania w zakresie profesjonalnej obsługi klienta w branży fryzjerskiej i kosmetycznej

Nazwa projektu:

Modelowe rozwiązania w zakresie profesjonalnej obsługi klienta w branży fryzjerskiej i kosmetycznej

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Partnerzy:

• TEB Edukacja sp. z o.o. Polska– Partner wiodący
• ECIPA UMBRIA SCARL Włochy
• LLORÉNS-ESTEVE S.L. Hiszpania
• EDUEXPERT SP. Z O.O. Polska

Cel projektu:

W ramach działań w projekcie eksperci opracują kursy e-learningowe z zakresu kompetencji miękkich-obsługa klienta, graficzne posty, videocasty, prezentacje, karty pracy, scenariusze, poradnik metodyczny on -line wraz z obudową (scenariusze, animacje, ćwiczenia interaktywne).

Czas realizacji:

01.12. 2019 -30.11.2021

Opis:

Głównym działaniem w projekcie jest opracowanie 8 innowacyjnych kursów e-learningowych z zakresu obsługi klienta, bezpłatnych i dostępnych za pośrednictwem internetu adresowanych do:
– uczniów i nauczycieli szkół branżowych, ośrodków kształcenia formalnego i nieformalnego,
– czynnych zawodowo pracowników salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
– absolwentów szkół z branży fryzjersko-kosmetycznej rozpoczynających pracę,
– instytucji wspomagających proces kształcenia zawodowego – Centra Kształcenia Ustawicznego, Ośrodków Metodycznych

Strona projektu: www.teb.pl/oferta-edukacyjna/efs/

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”
erasmus

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

Wyniki oceny merytorycznej naboru II (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w drugim nabor

Partnerzy