Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka

„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4023/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze fizyki, matematyki i informatyki, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (109 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (855 e-materiałów) w okresie od I 2021 do VIII 2022.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 3 011 482,00 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.12.2022

Nazwa Beneficjenta:

  • GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący

  • CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1

  • Eduexpert Sp. zo.o. – Partner 2  

Data

Eduexpert i Dolnośląski Klaster Edukacyjny – współpraca!

Eduexpert to także współpraca! Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy aktywne

Data

Targi Frankfurter Buchmesse 19-23 październik 2022 r.

Miesiąc październik obfituje w międzynarodowe wydarzenia, na których nie może nas zabraknąć. Oczywiśc

Data

Zagadki podróżnika – karta pracy – góry

Góry latem? O, taaak! Gdyby jeszcze kilometry pod górę były łatwiejsze do pokonania i liczyły się podw

Data

List do Świętego Mikołaja

Czy Mikołaj zjadł Wasze ciasteczka i wypił mleko, zostawiając dziś upominek w bucie? A co z wymarzonymi

Partnerzy