Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka

„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4023/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze fizyki, matematyki i informatyki, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (109 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (855 e-materiałów) w okresie od I 2021 do VI 2023.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 3 011 482,00 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

  • GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący

  • CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1

  • Eduexpert Sp. zo.o. – Partner 2  

Data

Wybieram STEAM EDUkację – 31.05 konferencja, Wałbrzych

Fundacja edTech Poland Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  Centrum Edukacji STEAM KidsTech 

Data

Pakiet wiosennych kart pracy

🌈🌤Wiosna z Matematyką bez reszty💥 Karty pracy o tematyce wiosennej to zestaw aż 3&

Data

TARGI EDUKACYJNE BETT 2023 – LONDYN, 29-31 MARCA

Targi didacta w 🇩🇪 Stuttgarcie były inspirujące, a teraz czas na.... 🇬🇧

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Partnerzy