Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – obszar V

„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – obszar V” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9035/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (obszar V), w tym 120 do szkoły podstawowej klasy VII-VIII i 280 do szkoły ponadpodstawowej: liceum/technikum oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/wartość dofinansowania: 5 364 700,00 PLN z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie: 4 521 369,16 PLN
  • ze środków dotacji celowej: 843 330,84 PLN

Okres realizacji: od 01.03.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

  • Eduexpert Sp. z o.o. – Partner wiodący
  • PL SP. Z O.O. – Partner 1
  • GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
  • LPE Sp. z o.o. – Partner 3
Data

Wybieram STEAM EDUkację – 31.05 konferencja, Wałbrzych

Fundacja edTech Poland Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  Centrum Edukacji STEAM KidsTech 

Data

Pakiet wiosennych kart pracy

🌈🌤Wiosna z Matematyką bez reszty💥 Karty pracy o tematyce wiosennej to zestaw aż 3&

Data

TARGI EDUKACYJNE BETT 2023 – LONDYN, 29-31 MARCA

Targi didacta w 🇩🇪 Stuttgarcie były inspirujące, a teraz czas na.... 🇬🇧

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Partnerzy