Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI

„Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4034/20-01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022, 222 e-materiałów dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej (obszar VI) oraz aktualizacja 502 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 5 231 350,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.12.2022

Nazwa Beneficjenta:

  • Eduexpert Sp. z o.o. – Partner wiodący
  • CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner 1
  • GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
Data

Eduexpert i Dolnośląski Klaster Edukacyjny – współpraca!

Eduexpert to także współpraca! Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy aktywne

Data

Targi Frankfurter Buchmesse 19-23 październik 2022 r.

Miesiąc październik obfituje w międzynarodowe wydarzenia, na których nie może nas zabraknąć. Oczywiśc

Data

Zagadki podróżnika – karta pracy – góry

Góry latem? O, taaak! Gdyby jeszcze kilometry pod górę były łatwiejsze do pokonania i liczyły się podw

Data

List do Świętego Mikołaja

Czy Mikołaj zjadł Wasze ciasteczka i wypił mleko, zostawiając dziś upominek w bucie? A co z wymarzonymi

Partnerzy