Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I

Tytuł projektu:

„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I”

Oś priorytetowa II:Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 28.02.2021 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru I obejmującego branże:
1. Branża fryzjersko-kosmetyczna
2. Branża przemysłu mody
3. Branża poligraficzna
4. Branża audiowizualna
5. Branża ekonomiczno-administracyjna
6. Branża handlowa
7. Branża opieki zdrowotnej
8. Branża pomocy społecznej
9. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Grupa docelowa:

• Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
• Placówki kształcenia ustawicznego,
• Organy je prowadzące,
• Kadra szkół i placówek.

Działania w projekcie

• Udzielenie 54 grantów,
• Opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych,
• Ocena programów przez ekspertów wskazanych przez IP,
• Publikacja opracowanych programów.

Terminy naborów:

• Nabór I: 29.04.2020 – 15.05.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór II: 25.05.2020 – 12.06.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór III: 06.07.2020 – 31.07.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 888 680,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 – 28.02.2021

Nazwa Beneficjenta:

• Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń
• Politechnika Łódzka
• Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Załączniki do pobrania:

Obszar I:

Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego
Wniosek o udzielenie grantu
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku
Załącznik nr 4 do wniosku
Załącznik nr 5 do wniosku
Załącznik nr 8 do wniosku
– Załącznik nr 10 – Metodologia_opracowania_programow_nauczania
lista kwalifikacji

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
flagi_pl_UE3

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

Wyniki oceny merytorycznej naboru II (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w drugim nabor

Data

Promocja na produkty do wychowania przedszkolnego!

Dyrektorze i Nauczycielu! W Twojej placówce jest odpowiedni sprzęt, ale nie masz pomysłu na to, jak efektyw

Partnerzy