Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I

Tytuł projektu:

„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2022 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru I obejmującego branże:
1. Branża fryzjersko-kosmetyczna
2. Branża przemysłu mody
3. Branża poligraficzna
4. Branża audiowizualna
5. Branża ekonomiczno-administracyjna
6. Branża handlowa
7. Branża opieki zdrowotnej
8. Branża pomocy społecznej
9. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Grupa docelowa:

• Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
• Placówki kształcenia ustawicznego,
• Organy je prowadzące,
• Kadra szkół i placówek.

Działania w projekcie:

• Udzielenie 54 grantów,
• Opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych,
• Ocena programów przez ekspertów wskazanych przez IP,
• Publikacja opracowanych programów.

Terminy naborów:

• Nabór I: 29.04.2020 – 15.05.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór II: 25.05.2020 – 12.06.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór III: 06.07.2020 – 31.07.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór IV: 10.09.2020-09.10.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 888 680,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 – 31.03.2022

Nazwa Beneficjenta:

• Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń
• Politechnika Łódzka
• Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Załączniki do pobrania:

Obszar I:

Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego
Wniosek o udzielenie grantu
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku
Załącznik nr 4 do wniosku
Załącznik nr 5 do wniosku
Załącznik nr 8 do wniosku
– Załącznik nr 10 – Metodologia_opracowania_programow_nauczania
lista kwalifikacji

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
flagi_pl_UE3

Data

Wybieram STEAM EDUkację – 31.05 konferencja, Wałbrzych

Fundacja edTech Poland Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  Centrum Edukacji STEAM KidsTech 

Data

Pakiet wiosennych kart pracy

🌈🌤Wiosna z Matematyką bez reszty💥 Karty pracy o tematyce wiosennej to zestaw aż 3&

Data

TARGI EDUKACYJNE BETT 2023 – LONDYN, 29-31 MARCA

Targi didacta w 🇩🇪 Stuttgarcie były inspirujące, a teraz czas na.... 🇬🇧

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Partnerzy