Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV

Tytuł projektu:

„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”

Oś priorytetowa II:Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 28.05.2021 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru IV obejmującego branże:

1. Branża chemiczna
2. Branża ceramiczno-szklarska
3. Branża budowlana
4. Branża spedycyjno-logistyczna
5. Branża transportu lotniczego
6. Branża transportu drogowego
7. Branża transportu kolejowego
8. Branża transportu wodnego

Grupa docelowa:

• Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
• Placówki kształcenia ustawicznego,
• Organy je prowadzące,
• Kadra szkół i placówek.

Działania w projekcie

• Udzielenie 57 grantów,
• Opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych,
• Ocena programów przez ekspertów wskazanych przez IP,
• Publikacja opracowanych programów.

Terminy naborów:

• Nabór I: 29.04.2020 – 15.05.2020

Wyniki naboru I:

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór II: 25.05.2020 – 12.06.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór III: 06.07.2020 – 31.07.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór IV: 10.09.2020-09.10.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

• Nabór uzupełniający: 06.11.2020-13.11.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 990 920,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 – 30.11.2021

Nazwa Beneficjenta:

• Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń
• Politechnika Łódzka
• Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Załączniki do pobrania:

Obszar IV:

Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego
Wniosek o udzielenie grantu
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku
Załącznik nr 4 do wniosku
Załącznik nr 5 do wniosku
Załącznik nr 8 do wniosku
– Załącznik nr 10 – Metodologia_opracowania_programów_nauczania
lista kwalifikacji

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
flagi_pl_UE3

Data

Eduexpert i Dolnośląski Klaster Edukacyjny – współpraca!

Eduexpert to także współpraca! Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy aktywne

Data

Targi Frankfurter Buchmesse 19-23 październik 2022 r.

Miesiąc październik obfituje w międzynarodowe wydarzenia, na których nie może nas zabraknąć. Oczywiśc

Data

Zagadki podróżnika – karta pracy – góry

Góry latem? O, taaak! Gdyby jeszcze kilometry pod górę były łatwiejsze do pokonania i liczyły się podw

Data

List do Świętego Mikołaja

Czy Mikołaj zjadł Wasze ciasteczka i wypił mleko, zostawiając dziś upominek w bucie? A co z wymarzonymi

Partnerzy