Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII

 

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1016/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu  jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 19 zawodów szkolnictwa branżowego (branża opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z 33 programami ich nauczania we współpracy z pracodawcami i związkami pracodawców.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 578 360,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2022 do 31.05.2023

Nazwa Beneficjenta:     

  • Eduexpert Sp. z o.o.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Data

Wybieram STEAM EDUkację – 31.05 konferencja, Wałbrzych

Fundacja edTech Poland Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  Centrum Edukacji STEAM KidsTech 

Data

Pakiet wiosennych kart pracy

🌈🌤Wiosna z Matematyką bez reszty💥 Karty pracy o tematyce wiosennej to zestaw aż 3&

Data

TARGI EDUKACYJNE BETT 2023 – LONDYN, 29-31 MARCA

Targi didacta w 🇩🇪 Stuttgarcie były inspirujące, a teraz czas na.... 🇬🇧

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Partnerzy