Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży rybackiej i branży transportu wodnego OBSZAR X

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży rybackiej i branży transportu wodnego- OBSZAR X” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-1017/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu: Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 8 zawodów szkolnictwa branżowego (branża rybacka i branża transportu wodnego), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 17 programami ich nauczania we współpracy z pracodawcami i związkami pracodawców.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii Europejskiej: 808 000,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2022 do 31.05.2023

Nazwa Beneficjenta:     

  • Eduexpert Sp. z o.o.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Data

Wybieram STEAM EDUkację – 31.05 konferencja, Wałbrzych

Fundacja edTech Poland Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  Centrum Edukacji STEAM KidsTech 

Data

Pakiet wiosennych kart pracy

🌈🌤Wiosna z Matematyką bez reszty💥 Karty pracy o tematyce wiosennej to zestaw aż 3&

Data

TARGI EDUKACYJNE BETT 2023 – LONDYN, 29-31 MARCA

Targi didacta w 🇩🇪 Stuttgarcie były inspirujące, a teraz czas na.... 🇬🇧

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Partnerzy