Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów

Tytuł projektu:

„Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów”

Oś priorytetowa I: WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU

Działanie I.2: PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE
PODDZIAŁANIE 1.2.1: WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Celem głównym projektu jest opracowanie w wyniku prac B+R koncepcji innowacyjnych narzędzi dydaktycznych do realizacji eksperymentów dla szkół, nauczycieli i uczniów.

Wartość projektu: 630 420,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 482 400,00 zł

Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2019-12-31

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr 1/PP/2019 z dnia 21.10.2019 Pobierz

flagi

Data

Wyniki oceny merytorycznej IV naboru (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym nab

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Partnerzy