Pomerania uczelnia dostępna

Tytuł projektu:

„Pomerania uczelnia dostępna”

Oś priorytetowa III:III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych

Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności i podniesienie jakości nauczania osób z niepełnosprawnościami przez 1 szkołę wyższą, tj. Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną ,,Pomerania”, w okresie do 31.12.2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 034 684,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 – 31.12.2022

Nazwa Beneficjenta:

• Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” Chojnice
• Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
flagi_pl_UE3

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

Wyniki oceny merytorycznej naboru II (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w drugim nabor

Partnerzy