Edukacja wczesnoszkolna

Certyfikacja placówek oświatowych

w ramach realizacji 8 kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK

Podstawa programowa kształcenia ogólnego
wyróżnia umiejętności, które są uznawane
za konieczne do uzyskania kompetencji kluczowych.
Są to zadania szkoły, których rozwijanie
jest obowiązkiem placówki wobec ucznia.

Celem procesu certyfikacji jest przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie:
 • 8 kluczowych kompetencji
 • realizacji podstawy programowej przy użyciu TIK
 • praktycznego zastosowania tablicy multimedialnej / rzutnika multimedialnego

Partner merytoryczny produktu:


cde_final_2

Same produkty możesz zamówić u swojego dostawcy


lub zadzwoń pod numer

+48 511 031 913

Wątpisz w TIK? Przetestuj za darmo!

Wersja demo
Matematyki bez reszty
Wersja demo
Metody Projektu

Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Wiedza Umiejętności Postawy
Składa się z faktów i liczb, koncepcji, idei i teorii, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie. Zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania z istniejącej wiedzy do osiągania wyników. Opisują usposobienie i sposoby myślenia służące działaniu lub reagowaniu na idee, osoby lub sytuacje.

W założeniu Rady wszystkie kompetencje są jednakowo ważne, bo każda z nich może wpływać na udane życie w społeczeństwie. Ich zakresy są powiązane ze sobą, pokrywają się i wzmacniają się. „Takie umiejętności jak myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność porozumiewania się i negocjowania, umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji kluczowych.”

Dominującą cechą kompetencji kluczowych jest więc:

 • wzajemne przenikanie się
 • ponad-przedmiotowość lub między-przedmiotowość
 • współzależność.

Bezpośrednim wynikiem takiego podejścia jest to, że trudno jest mówić o rozwijaniu pojedynczych kompetencji – bo przecież one się wzajemnie przenikają i wspierają. Należy więc je traktować możliwie całościowo.

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie ustanowiono osiem kompetencji kluczowych. Ich celem jest m.in. mają zapewnienie postaw, które sprzyjać będą potrzebie trwałego wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i dalszemu rozwojowi kultur demokratycznej.

Kompetencje 2018*

8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje w zakresie czytania i pisania 8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje językowe 8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje cyfrowe 8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje obywatelskie 8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 8 kompetencji kluczowych 2018 kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
* Bruksela, dnia 17.1.2018 COM(2018) ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego zalecenia Rady
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

O procesie

W związku z rozwojem technologii, wdrażaniem 8 kluczowych kompetencji, powstaje pytanie pytanie: Jak realizować podstawę programową, przy zastosowaniu TIK?

Odpowiedzią na to pytanie, jest wdrożenie procesu certyfikującego mającego zapewnić, że kadra dydaktyczna jest odpowiednio przygotowana merytorycznie oraz posiada odpowiednie umiejętności technologiczne. Projekt jest dedykowany do wszystkich nauczycieli oraz placówek edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. Każda placówka podchodząca do projektu, otrzyma dyplom potwierdzający rozpoczęcie procesu Certyfikacji placówki. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów, szkoła otrzyma Certyfikat „Nowoczesna edukacja z TIK”. Nauczyciele, otrzymają imienny, ścisłego zarachowania certyfikat ukończenia projektu oraz tytuł „Eduexperta”.

Od nauczycieli wymaga się coraz więcej. Stawia się przed nimi coraz to nowsze oczekiwania. Dlatego celem wdrożenia w szkole procesu certyfikacji, jest praktyczne wsparcie nauczycieli.

Celem nadrzędnym projektu jest: wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej w sposób nowoczesny i zgodny ze współczesnymi trendami w edukacji (tj. metoda projektu, 8 kluczowych kompetencji, TIK).


Zobacz etapy procesu

Dla kogo

Proces certyfikacyjny skierowany jest do szkół podstawowych.
Jego odbiorcami są przede wszystkim nauczyciele klas 1-3.

Zgłoszenie

Zgłoszenie szkoły
do procesu certyfikacji – przesłanie
formularza zgłoszeniowego
Potwierdzenie ze strony
organizatora o miejsce i czasie
warsztatów oraz szczegółowych
warunkach procesu
Podpisanie umowy

Etapy procesu

Warsztaty

Warsztaty
Czas około 4 godzin.
Pakiet szkoleniowy
Zakres według wybranego pakietu

Zamknięcie procesu

Wypracowanie przez nauczycieli
przy wsparciu organizatora prezentacji multimedialnej
z określeniem sposobów realizacji przez placówkę
8 kompetencji kluczowych
z wykorzystaniem TIK *
Przygotowanie przez nauczycieli
przy wsparciu organizatora
scenariuszy lekcji realizujących
8 kompetencji kluczowych
z wykorzystaniem TIK *

*(opracowanie graficzne i redakcyjne po stronie organizatora procesu)

Korzyści

DLA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELA
 • Unikalny certyfikat dla prowadzonej placówki,
 • pewność, że nauczyciele są odpowiednio przeszkoleni z zakresu TIK,
 • możliwość wykazania się innowacyjnym podejściem,
 • możliwość budowania swojego wizerunku w środowisku jako innowatora,
 • dostęp on-line do informacji, który nauczyciel jest na jakim etapie realizacji certyfikacji,
 • program multimedialny wraz z obudową dydaktyczną na rok (licencja na całą szkołę).
 • Udział w warsztatach – poznanie metodyki pracy oraz warsztatu technicznego – TIK w szkole,
 • dostęp do webinariów – wraz z opisami i dodatkowymi zadaniami wspierającymi realizację 8 kompetencji kluczowych w szkole,
 • wiedza  jak wykorzystywać świadomie narzędzia TIK do realizacji zajęć szkolnych uwzględniających KK.
 • materiały dodatkowe do wykorzystania w klasie: karty pracy, plakaty, roboty, program multimedialny (licencja na roku),
 • certyfikat oraz tytułu „Eduexperta”.

WYBIERZ PAKIET DLA SWOJEJ PLACÓWKI

Active Comfort Premium
Warsztaty
Liczba uczestników 1-10 11-20 11-20
Liczba prowadzących 1 2 2
Pokaz prowadzenia lekcji -
Materiały szkoleniowe
Karty pracy
Scenariusze zabaw
Scenariusze zajęć
Program multimedialny MBR Klasa 1 Pakiet dla klas 1-3 Pakiet dla klas 1-3
Szablon prezentacji końcowej
Szablon scenariuszy lekcji
Mapa kompetencji - plakat - -
Plakat związany z programem MBR
Magnes MBR
Pakiet webinariów z opisem i zadaniami
Podkładki pod notatki
Po warsztacie
Opracowanie scenariuszy lekcji
Opracowanie pptx*
Banery na stronę www szkoły
Certyfikat dla szkoły
Certyfikaty imienne dla nauczycieli
Dodatkowe elementy
Program multimedialny MBR** Klasa 1 Pakiet dla klas 1-3 Pakiet dla klas 1-3
Program multimedialny Metoda Projektu – licencja na rok dla całej szkoły - Pakiet dla klas 1-3 Pakiet dla klas 1-3
Do wyboru jeden z trzech dodatków wspierających lekcje z wykorzystaniem TIK wraz ze scenariuszem zajęć:
 • robot Codey Rocky
 • 2 roboty OZOBOT
 • gra edukacyjna Scottie Go
1 dodatek 1 dodatek 2 dodatki
Cena brutto 5799 8799 9799
* Jest to przygotowana prezentacja Power Point, w której znajdą się m.in. zdjęcia z procesu wdrożenia
nabytych umiejętności, przez nauczycieli. Może ona być użyta jako załącznik do strony www. lub FB placówki.
** Matematyka bez reszty - pakiet.
Zgłoś swoją placówkę do procesu certyfikacyjnego, a osoba reprezentująca wydawnictwo skontaktuje się w celu omówienia współpracy.
Zgłoś się do procesu certyfikacyjnego!


Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

Wyniki oceny merytorycznej naboru II (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w drugim nabor

Data

Promocja na produkty do wychowania przedszkolnego!

Dyrektorze i Nauczycielu! W Twojej placówce jest odpowiedni sprzęt, ale nie masz pomysłu na to, jak efektyw

Data

Karta pracy – Dzień Dziecka

Rozpoczynamy kolejny tydzień, a przy okazji… kolejny miesiąc! A skoro w zeszłym miesiącu był maj to….

Matematyka bez reszty – pierwsze kroki

Sprawdź

Metoda projektu – przedszkole

Sprawdź

Matematyka bez reszty – demo

Sprawdź

Metoda projektu – demo

Sprawdź

Partnerzy

Zgłoś swoją placówkę
do procesu certyfikacyjnego!

Wysyłając zgłoszenie zezwalasz na skontaktowanie się reprezentanta wydawnictwa Eduexpert w celu omówienia współpracy

Administratorem danych jest EDUEXPERT Sp. z o.o. ul. Włocławska 167/p. 129, 87-100 Toruń, KRS 0000577180 (dalej: EDUEXPERT). EDUEXPERT przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z realizacją kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email i danych identyfikujących).Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez EDUEXPERT, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@eduexpert.eu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do EDUEXPERT oraz przez EDUEXPERT do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.

Masz pytanie
do procesu certyfikacyjnego?

Wysyłając zgłoszenie zezwalasz na skontaktowanie się reprezentanta wydawnictwa Eduexpert w celu omówienia współpracy

Administratorem danych jest EDUEXPERT Sp. z o.o. ul. Włocławska 167/p. 129, 87-100 Toruń, KRS 0000577180 (dalej: EDUEXPERT). EDUEXPERT przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z realizacją kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email i danych identyfikujących).Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez EDUEXPERT, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@eduexpert.eu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do EDUEXPERT oraz przez EDUEXPERT do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.

Zgłoś swoją placówkę
do procesu certyfikacyjnego!

Wysyłając zgłoszenie zezwalasz na skontaktowanie się reprezentanta wydawnictwa Eduexpert w celu omówienia współpracy

Administratorem danych jest EDUEXPERT Sp. z o.o. ul. Włocławska 167/p. 129, 87-100 Toruń, KRS 0000577180 (dalej: EDUEXPERT). EDUEXPERT przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z realizacją kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email i danych identyfikujących).Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez EDUEXPERT, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@eduexpert.eu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do EDUEXPERT oraz przez EDUEXPERT do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.

Dziękujemy za kontakt!
Skontaktuje się z Tobą nasz konsultant, jak tylko będzie to możliwe.