Program doposażenia pracowni przyrodniczych

Warunki przystąpienia do programu

Dofinansoowanie dla szkoły biologia geografia fizyka chemia

Szkoły muszą posiadać klasy V (biologia i geografia) oraz VII i VIII (fizyka, chemia);

Dofinansowanie pracowni przyrodniczych

O przystąpienie nie mogą ubiegać się szkoły zorganizowane w podmiocie leczniczym, a także te, które skorzystały z programu w ubiegłych latach;

Dofinansoowanie dla szkoły biologia geografia fizyka chemia

W danym roku dofinansowanie może otrzymać ¼ placówek podlegających pod dany organ prowadzący.

Projekt dofinansowania szkoły przyroda

Szkoła funkcjonuje w nowym budynku.

Czym jest
PROGRAM DOPOSAŻENIA PRACOWNI PRZYRODNICZYCH?

To program subwencji, który trwa od 2018 roku i został przewidziany na cztery lata. Głównym celem jest wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji Podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, jak biologia, geografia, chemia i fizyka. Środki pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.

Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć na realizację tego programu około 80 milionów złotych, co łącznie daje kwotę około 320 mln zł. Dokładna kwota subwencji zostanie ustalona po weryfikacji wniosków.

Pamiętaj! Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, gmina, a co za tym idzie szkoła, nie musi wnosić wkładu własnego. JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku ze złożeniem wniosku.

Uwaga

Kolejność zgłoszeń i składania wniosków ma znaczenie!
Wprowadzono roczny limit aplikowania o dofinansowanie.
Może to zrobić ½ szkół, które spełniają kryteria i są prowadzone lub dotowane przez poszczególną JST.

Szukasz rozwiązania dla swojej pracowni przyrodniczej?

Posiadasz sprzęt multimedialny, ale nie masz odpowiednich programów? Mamy na to sposób! Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka to multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym etapie edukacyjnym. (obok grafika pudełek, może screeny na nośnikach)

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki PRODUKTY, a także na strony naszych dystrybutorów!

Zamów u ulubionego dostawcy

lub zadzwoń pod numer

+48 511 031 913

 

Wniosek

Pobierz wzór wniosku
oraz wykazu pomocy dydaktycznych,
które znajdują się w zakładkach nr 4 i 4a.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Kryteria

Pobierz kryteria podziału
rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na 2020 rok.

 

 

Zgłoszenie

Uzupełnione i podpisane wnioski
należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę
Ministerstwa Edukacji Narodowej do 29.05.2020 r.

 

Adresy skrzynek podawczych MEN:
„/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” lub „/gn9u55ai9v/skrytka”,
w przypadku awarii systemu ePuap
wniosek wysłać można także
na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl

Data

Plakat – bezpieczny na drodze

Powoli, powoli zagląda do nas wyczekana wiosna🎋🌞. To oznacza więcej czasu poza domem, space

Data

Dyplom dla Babci

Dla najlepszej Babci oprócz słodkości i uścisków DYPLOM. Wydrukuj, pokoloruj, napisz życzenia.

Data

Wyniki oceny merytorycznej do naboru uzupełniającego w Obszarze IV

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w uzupełniaj

Data

Wyniki oceny formalnej do naboru uzupełniającego w Obszarze IV

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w uzupełniającej

Partnerzy