Projekt „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.10.2020 do 29.08.2022, 8 zestawów narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z językami obcymi: j. angielskim, j. niemieckim, j. francuskim, j. włoskim, j. hiszpańskim i j. rosyjskim, a także opracowanie programów nauczania do języków obcych nowożytnych: j. włoskiego, j. hiszpańskiego i j. rosyjskiego – Obszar I.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
  2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
  3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

  • Pracownicy systemu oświaty,
  • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
  • Szkoły i placówki oświatowe,
  • Kuratoria oświaty,
  • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
  • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 1 551 840,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2020 do 29.08.2022

Nazwa Beneficjenta:

 

Partner wiodący: Partner:

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Data

Eduexpert i Dolnośląski Klaster Edukacyjny – współpraca!

Eduexpert to także współpraca! Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy aktywne

Data

Targi Frankfurter Buchmesse 19-23 październik 2022 r.

Miesiąc październik obfituje w międzynarodowe wydarzenia, na których nie może nas zabraknąć. Oczywiśc

Data

Zagadki podróżnika – karta pracy – góry

Góry latem? O, taaak! Gdyby jeszcze kilometry pod górę były łatwiejsze do pokonania i liczyły się podw

Partnerzy