Projekt „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru II: Przedmioty humanistyczne i artystyczne”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od 01.11.2020 do 29.09.2022, 10 zestawów narzędzi edukacyjnych do przedmiotów humanistycznych i artystycznych – Obszar II.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  1. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie programów nauczania i poradników metodycznych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
  2. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych,
  3. Opracowanie, weryfikacja, korekta i zatwierdzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

  • Pracownicy systemu oświaty,
  • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
  • Szkoły i placówki oświatowe,
  • Kuratoria oświaty,
  • Inne jednostki realizujące nadzór pedagogiczny,
  • Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami).

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 1 787 940,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2020 do 29.09.2022

Nazwa Beneficjenta:

Partner wiodący: Partner:

Data

Wybieram STEAM EDUkację – 31.05 konferencja, Wałbrzych

Fundacja edTech Poland Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  Centrum Edukacji STEAM KidsTech 

Data

Pakiet wiosennych kart pracy

🌈🌤Wiosna z Matematyką bez reszty💥 Karty pracy o tematyce wiosennej to zestaw aż 3&

Data

TARGI EDUKACYJNE BETT 2023 – LONDYN, 29-31 MARCA

Targi didacta w 🇩🇪 Stuttgarcie były inspirujące, a teraz czas na.... 🇬🇧

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Partnerzy