10

LAT NA RYNKU EDUKACYJNYM

25+

PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

10 000+

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
I MULTIMEDIÓW

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja 2020-2022

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji i game-based-learning. Gry edukacyjne będą bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym szkołom do samodzielnego wydruku z ogólnodostępnej strony internetowej.


Strona projektu

Pobierz gry

Operatorem programu jest:

Partnerzy projektu:Projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja (Komponent IV), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Więcej informacji
Kurs Navoica – „Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego” 2020-2021

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania, zarządzania kryzysowego, jak również zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach.


Zobacz kurs

Organizatorem kursu jest Akademia Sztuki Wojennej
Kursy powstały w ramach projektu pn. Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Sygnatura wniosku WND-POWR.03.01.00-00-W018/18-04

Więcej informacji
10
tygodnie kursu
80
godziny kursu
Przy współpracy z:
Kurs Navoica – „Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej” 2020-2021

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich. Pozwala na podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.


Zobacz kurs

Organizatorem kursu jest Akademia Sztuki Wojennej
Kursy powstały w ramach projektu pn. Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Sygnatura wniosku WND-POWR.03.01.00-00-W018/18-04

Więcej informacji
10
tygodne kursu
80
godziny kursu
Przy współpracy z:
Kurs Navoica – „Logistyka w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP” 2020-2021

Kurs przeznaczony jest dla studentów I i II st. studiów kierunku Logistyka. Temat kursu to obsługa wybranych modułów programu SAP ERP.


Zobacz kurs

Organizatorem kursu jest Akademia Sztuki Wojennej
Kursy powstały w ramach projektu pn. Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Sygnatura wniosku WND-POWR.03.01.00-00-W018/18-04

Więcej informacji
10
tygodne kursu
80
godziny kursu
Przy współpracy z:
Kurs Navoica – „Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej dla studentów szkół wyższych” 2020 - 2021

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy studentów na studiach I i II stopnia niezbędnej do opracowania prac dyplomowych.


Zobacz kurs

Organizatorem kursu jest Akademia Sztuki Wojennej
Kursy powstały w ramach projektu pn. Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | Sygnatura wniosku WND-POWR.03.01.00-00-W018/18-04

Więcej informacji
10
moduły kursu
80
godziny kursu
Przy współpracy z:
Filmy do programu „Science-Lab” Fascynująca anatomia człowieka 2020

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” to czteroczęściowy, multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym etapie edukacyjnym. Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmy i symulacje do wykorzystania w szkole lub w domu.


Zobacz filmy demo


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń”

Demo produktuSzczegóły produktu
12
filmy edukacyjne
2
wersje językowe
Przy współpracy z:
Filmy i animacje w projekcie CLIL-VET 2019-2020

Projekt będzie poświęcony poprawie kompetencji językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie modelu CLIL-VET i jego dalszej oceny. Ponadto w procesie szkolenia nauczycieli szkół zawodowych rozszerzone zostaną otwarte zasoby edukacyjne (OER), a dostęp do nich będzie promowany, a tym samym wspierane będzie nauczanie oparte na ICT.

Projekt ma na celu przede wszystkim wspieranie promocji wysokiej jakości edukacji językowej w szkołach zawodowych. Celem jest promowanie poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie elementów zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego do szkół zawodowych. Realizacja projektu odbędzie się do do 30.04.2020 r.Zobacz animację "What is CLIL?"

Platforma z materiałami multimedialnymi


Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Więcej informacji
20
scenariusze lekcji
50
ćwiczenia multimedialne
4
partnerzy międzynarodowi
Gry i scenariusze w projekcie „Wielokulturowość – w obliczu zachowania tożsamości” 2017

W ramach projektu zostały wypracowane materiały o charakterze uniwersalnym. Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która przygotuje młodych ludzi do rozwijania świadomości w zakresie wielokulturowości w obliczu zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie.


Zagraj w grę

Zobacz scenariusz

Zaangażowanie partnerów międzynarodowych z Wielkiej Brytanii i Słowacji pozwoliło na opracowanie produktów, będą użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Strona projektu
36
materiały multimedialne
6
programy edukacyjne
3
wersje językowe
Filmy w produkcie „Matematyka bez reszty” 2016

"Matematyka bez reszty" to trzyczęściowy multimedialny produkt edukacyjny, przeznaczony do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Zobacz filmy demo

Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej o produkcie
54
Filmy edukacyjne
2
Wersje językowe
Przy współpracy z:
Filmy w produkcie „Metoda projektu” 2016

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. W ramach produktu znajdują się filmy edukacyjne, interakcje oraz ćwiczenia.


Zobacz filmy demo

Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej o produkcie
12
tematy wiodące
36
filmy i animacje
Przy współpracy z: