Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej

„Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego w obszarze branż: górniczo-wiertniczej i metalurgicznej, w oparciu o multimedialne e-materiały dydaktyczne stworzone w okresie od I 2021 do VI 2023, udostępnione na ogólnopolskim, dostępnym bezpłatnie portalu epodreczniki.pl.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 11 045 419,00 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 30.06.2023

Nazwa Beneficjenta:

  • GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
  • Contentplus.pl Sp. z o.o. – Partner 1
  • EDUEXPERT Sp. z o.o.– Partner 2
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji – Partner 3

 

Data

Wybieram STEAM EDUkację – 31.05 konferencja, Wałbrzych

Fundacja edTech Poland Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  Centrum Edukacji STEAM KidsTech 

Data

Pakiet wiosennych kart pracy

🌈🌤Wiosna z Matematyką bez reszty💥 Karty pracy o tematyce wiosennej to zestaw aż 3&

Data

TARGI EDUKACYJNE BETT 2023 – LONDYN, 29-31 MARCA

Targi didacta w 🇩🇪 Stuttgarcie były inspirujące, a teraz czas na.... 🇬🇧

Data

Dzień Kobiet – karta pracy dla wspaniałych Pań

Dziewczyny, Kobiety, najlepsze ze wszystkich! Na Wasze i nasze święto, które już za 2 dni przesyłamy n

Partnerzy