Wyniki oceny merytorycznej do naboru uzupełniającego w Obszarze IV

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w uzupełniającej rundzie na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze IV. Wyniki oceny merytorycznej: Ocena merytoryc